PL
EN
Bug - czwarta co do wielkości rzeka Polski, jedna z ostatnich, wielkich nieuregulowanych rzek w Europie. Na odcinku 363 km oddziela Polskę i Białoruś. Najbardziej graniczna rzeka w Europie. Oddziela dwa państwa, dwa systemy. Tu kończy się Unia Europejska i strefa Schengen.
image
Jej źródło bije w Ukrainie. Nasiona roślin niesione stamtąd osiadają i rozkwitają na polskich brzegach. Tworzy doskonałe warunki dla życia – lasy łęgowe, łąki zalewowe i mokradła – dla 100 gatunków motyli i 158 gatunków ptaków lęgowych. Część z nich to zwierzęta rzadkie, a nawet zagrożone wyginięciem. Sama rzeka jest domem dla 44 gatunków ryb.
Jesienią 2021 roku to spokojne miejsce stało się gorącym pograniczem. W odpowiedzi na liczne próby nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów z północnej Afryki - celowo dowożonych tam przez reżim Łukaszenki, 1 grudnia władze Polski wprowadziły stan wyjątkowy i zakaz przebywania na terenie 183 przygranicznych miejscowości. Mieszkańcom zakazano zbliżania się do brzegu, a wzdłuż rzeki pojawiły się zasieki. Rzeka została „cierniem ukoronowana”.
W sierpniu 2022 roku zasieki zaczęły być demontowane, a mieszkańcy odzyskali ograniczony dostęp do rzeki. Stanisław Baj wrócił ze swoją sztalugą nad swój Bug,  ale bez pewności, czy na zawsze.